Workshops & Cursussen

 


Voeren pastoraal gesprek

Als pastoraal ouderling of medewerker bent u degene die de gemeenteleden bemoedigd, troost en mogelijk door verwijst naar een hulpverlener. U doet dit met passie en overgave en zet zo uw gaven in om mensen te dienen.
Dat kan een zware taak zijn als u te maken krijgt met de pijn en verdriet van andere mensen, hoe gaat u nu zo’n gesprek aan en waar begint u? Meer lezen.


Wapenrusting van God

“Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.”

Dit is het begin van de uitleg van de Wapenrusting van God die door Paulus werd gegeven aan de gemeenteleden in Efeze. Paulus geruikt een prachtige beeldspraak over deze Wapenrusting. Meer lezen


Verwerken van heftige incidenten

Binnen de training omgaan met heftige incidenten wordt aandacht besteed aan alle fysieke en mentale aspecten die voor, tijdens en na het incident in werking treden. Meer lezen.