Werkwijze


Persoonlijke coaching:


New Season Coaching is aangesloten bij het coaching netwerk TotalBalance (www.totalbalance.nl) en draagt hier ook het keurmerk van. Door verplichte bijscholing en intervisie behoudt New Season Coaching haar keurmerk en kwaliteit van de coaching.

Er zijn vijf themagebieden die tijdens de coaching centraal staan om zo compleet mogelijk na te denken over hoe wij ons leven kunnen leven tot eer van God.

Geloven – Groeien – Genieten – Gezond leven – Lief hebben.

Tijdens een coaching traject werken wij in drie categorieën:
1. Verleden (Wie was ik?)
2. Heden (Wie ben ik?)
3. Toekomst (Wie wil ik worden?)

Wie was ik?


Door terug te blikken in het verleden en stil te staan bij de keuzes die je zelf hebt gemaakt, of die destijds voor je zijn gemaakt, kunnen blokkades in beeld gebracht worden die jou kunnen weerhouden om te worden die je ten diepste zou willen zijn. Wanneer je dit onder ogen ziet en samen met de coach aan de slag kunt gaan, worden deze blokkades van angst, pijn, verlies en/of gebrek aan zelfvertrouwen aangepakt. Hierdoor zal er een innerlijke rust ontstaan. God is een God van heling en genezing. Hij wil niets liever dan jou als Zijn kind te zien stralen.

Wie ben ik?


Ben ik wat ik doe? (beroep, functies bij verenigingen e.d.)
Ben ik wat ik heb? (materiële zaken, hoge functie, (on)mogelijkheden, geld, ziekte, schoonheid.)
Ben ik wat de mensen van mij zeggen? (word je de hemel in geprezen of afgekraakt?)
Dit hoeft niet jouw eigenwaarde en geluk te bepalen. Door te geloven dat God een God van onvoorwaardelijke liefde is, mag dat jouw geluk bepalen. Jij bent Zijn geliefde Kind. Dit houdt in dat je mag ontdekken wie jij bent!

Wie wil ik worden?


Als blokkades zijn opgeruimd en gevoelens van verdriet, pijn en woede plaats hebben gemaakt voor (innerlijke) genezing en vergeving komt er ruimte voor liefde. God spreekt tot jou en dat brengt passie met zich mee. Misschien zit je al wel op de goede plaats. Misschien wil je toch die ene baan waarvan je nooit had gedacht dat dit zou kunnen. God zegent en geeft, het is aan jou om actie te ondernemen. Als coach loop ik een tijdje met de coachee mee en kan meedenken, bewustwording creëren en je helpen blokkades te overwinnen.

Consult:


Een consult duurt 60 minuten en kan in overleg met een half uur verlengd worden. Deze vinden plaats in een rustige en huiselijke sfeer. In overleg met de coachee kan het consult ook elders gedaan worden. De coach heeft als prioriteit een vertrouwensband op te bouwen en deze te waarborgen. De coach zal elke coachee de meest adequate behandeling geven. De coach heeft een geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden hem tot spreken verplichten.

Intake


Bij het intakegesprek wordt samen met de coachee de hulpvraag besproken en in kaart gebracht. Waarna duidelijke afspraken worden gemaakt over het verdere verloop.

Verloop


In overleg met de coachee zal het coaching traject worden besproken. Denk hierbij aan de duur van een consult, de methode die gebruikt zal worden en de verwachting van het aantal consulten.

Over Arend

Arend

Arend

Arend is personal coach en interkerkelijk spreker die iedereen wil motiveren het beste uit zichzelf te halen door hen in contact te brengen met de Bijbel, Gods Woord.