Wat vind ik eigenlijk leuk?


Laatst mocht ik spreken over het thema: ‘Vind ik leuk.’ Over de positieve en negatieve dingen van Social Media. Tijdens de voorbereidingen kwam ik er meer en meer achter hoe wij mensen onze (schijn) identiteit kunnen halen uit hetgeen op social media te zien is. Op de eerste plaats kun je aan de Facebook tijdlijn van iemand redelijk zien wat diegene bezig houdt, in welke kringen hij of zij verkeerd en kun je aan de hand daarvan besluiten of je diegene ‘leuk vind’.

Op de tweede plaats zag ik wat de verstrekkende gevolgen zijn als je op die manier wilt laten zien wie je bent. Want het sociale medium is geënt op het laten zien van dé perfecte plaatjes en dé mooiste,  meest romantische, gekste, bizarste, leukste, goorste en meest platte foto’s en video’s. Hele dagen worden we bestookt met deze beelden en kan het je in beslagnemen qua tijd. Dat is op zich nog niet zo ernstig, behalve dan dat je ook andere en productievere dingen had kunnen doen.
Het gevaar zit erin dat het je denken over jezelf en anderen gaat beïnvloeden. Dat je inderdaad jouw identiteit gaat halen uit alles wat je ziet en wat je wel of niet wilt zijn.

Onderzoeken wijzen uit dat al die perfecte plaatjes ervoor kunnen zorgen dat je een vervormd zelfbeeld krijgt, negatief over jezelf gaat denken en zelfs depressief kan worden.

“Dat betekent dat iemand zijn antwoorden op de vraag ‘Wie ben ik?!’ gaat halen uit alle dingen die ze niet denken te zijn.”

Met een simpele zoekvraag in Google kom je allerlei artikelen hierover tegen dus zal ik daar niet al te veel aandacht aan schenken in deze blog.
De essentie van mijn overdenking was ‘Neem dat Social Media niet al te serieus.’ Al met al is het maar iets dat virtueel is.

Naast negatieve resultaten zijn er natuurlijk ook de positieve. Want het platform is ook geschikt voor zoveel meer. Netwerken, sociaal verkeer, leuke en grappige video’s en zo meer. De vraag blijft altijd: Waar schenk je jouw aandacht aan?

De apostel Paulus had op die vraag een passend antwoord:

“Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je bezig mee moeten houden. Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort: doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt.
Houd je aan alles wat ik jullie geleerd heb. Doe alles wat ik jullie verteld heb en wat ik aan jullie heb laten zien. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven.” (Filippenzen 4: 8-9)

Als je met deze criteria op het internet actief bent, kom je ongetwijfeld positievere zaken tegen dan wanneer je dat niet doet. Als het goed is zal het je ook positiever in het leven laten staan. Want de criteria die Paulus aan de mensen in Filippi geeft, gaat over jou als persoon. Want als iemand het waard is om van te houden en eer verdient ben jij dat zelf. Want dat is de boodschap die God door Jezus aan ons heeft gegeven. Wanneer je dat doet zal dat ook uitwerking hebben op je handelen, dat je gaat doen wat eer en respect verdient.
Dit advies van Paulus is eigenlijk een verkapte manier om Gods grootste gebod te omschrijven: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

In hoeverre gebruik je deze criteria op je telefoon of tablet?

(bron afbeelding: www.clipartpanda.com)

You may also like

Comments are closed here.

Over Arend

Arend

Arend

Arend is personal coach en interkerkelijk spreker die iedereen wil motiveren het beste uit zichzelf te halen door hen in contact te brengen met de Bijbel, Gods Woord.