veertigdagentijd


40dagenAfgelopen woensdag werd het startschot gegeven voor de veertigdagentijd. Maar waarom is die veertigdagentijd nu precies?
De veertig dagentijd gaat vooraf aan het Paasfeest. Het feest van de opstanding van Jezus die op Goede vrijdag stierf aan het kruis. Dit lijden en sterven aan het kruis was nodig. Omdat God heilig is kan Hij zich niet inlaten met de zonden die de mensen deden. God offerde zijn Zoon als vergeving voor de zonden van de mensen. Zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig mag leven, zelfs door de dood heen.
Maar God werkt verder dan de dood. Hij liet Jezus op de derde dag, de Paasmorgen, opstaan uit de dood. Hij is niet dood, Hij leeft!

Pasen is voor christenen het belangrijkste feest. Gods belofte dat de Messias zou komen was nu een feit.
De veertigdagentijd is bedoeld als een voorbereiding op dit feest. Een tijd van inkeer, waarin je na mag denken wat God voor jou betekent. In drukke tijden zijn we vaak geneigd om daar niet te lang bij stil te staan. Geld, werk, sport, status of bezit dreigen al snel op nummer 1 te komen.

De veertigdagentijd is bij uitstek geschikt om eens de tijd te nemen om God weer centraal te laten staan in je leven. De veertig dagen komen overeen met het aantal dagen dat Jezus in de woestijn doorbracht. In de woestijn werd Jezus drie keer door de duivel op de proef gesteld. Zijn zelfbeheersing werd beproefd en de duivel wist maar al te goed dat als Jezus toe zou geven aan de verleiding, Hij niet meer de Messias kon zijn.

De duivel probeert Jezus op drie herkenbare zaken in het leven te pakken.
1. Een steen veranderen in brood.
Als mens zijn wij geneigd om altijd een bepaalde zekerheid te hebben. Dat we van alles voldoende hebben. Nu is eten van levensbelang, maar wat als het gaat om de extra zaken, die minder van levensbelang zijn. Jezus gaf hier niet aan toe, maar vertrouwde erop dat God hem zou helpen.

2. Kniel voor mij en alle koninkrijken zullen van U zijn.
De duivel laat Jezus in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. Hij doet Jezus een voorstel. Als je voor mij knielt mag je die koninkrijken hebben.
Macht en aanzien zijn hier de sleutelwoorden van de verleiding die de duivel bij Jezus neerlegt. Jezus vertelt de duivel dat Hij geen andere afgoden zal aanbidden dan God alleen. Hoe staat dat bij ons als het gaat om aanzien en macht? Welke afgoden kunnen jouw leven insluipen waardoor God niet meer centraal staat maar de afgod. Zoals geld, de dure auto of perse die hoge functie willen hebben. Ten koste van alles

3. Spring maar van de tempel, de engelen zullen je opvangen.
De duivel bracht Jezus naar het hoogste punt van de tempel en daagde Jezus uit. Spring maar van de tempel, want de engelen zullen je opvangen. Welke verleiding is hier aan de orde? Onsterfelijkheid? Als Jezus zo’n bungeejump zonder touw zou maken zou hij het overleven. Of was het de verleiding om God op de proef te stellen? Jezus geeft ook dit antwoordt: Je mag de Heer, uw God niet op de proef stellen.
Dit zijn woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium 6:16. Jezus gebruikt de Bijbel om de duivel te antwoorden op de verleidingen. Hij laat duidelijk zien dat Gods woorden centraal staan in Zijn leven. En op die manier wist Hij de aanvallen en de verzoekingen te weerstaan.

Na veertig dagen was het genoeg en verliet de duivel hem, voor een tijd. Want tot aan de kruisiging zou de duivel alles proberen om Jezus te dwarsbomen.

Nu zijn voor ons de veertig dagen aangebroken waarin wij na mogen denken welke plaats Jezus in ons leven heeft. Door bewust afstand te nemen van bepaalde zaken zal je merken welke verleidingen er als aanvallen op je afkomen die blijkbaar een centrale plaats willen opeisen.

De komende weken wil ik hierbij stil staan. Op weg naar Pasen.

You may also like

Ik ga vissen!

Comments are closed here.

Over Arend

Arend

Arend

Arend is personal coach en interkerkelijk spreker die iedereen wil motiveren het beste uit zichzelf te halen door hen in contact te brengen met de Bijbel, Gods Woord.