Van kribbe naar avondmaal


Volgende week donderdag is het Witte donderdag. Op deze dag herdenken en vieren de kerken wereldwijd het Laatste Avondmaal.

Een dag voor Zijn kruisiging had Jezus met zijn discipelen een maaltijd, wat wij kennen als het laatste avondmaal. Jezus wilde een laatste gelijkenis vertellen en Zijn boodschap duidelijk maken.

Tijdens dit avondmaal  deelde Hij het brood.
Hij sprak hierbij de volgende woorden:

Dit is Mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis.
(Lucas 22:19)

Daarna liet hij de drinkbeker wijn rond gaan en zei Hij het volgende:

Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. (Lucas 22:20)

Bij het delen van het brood wilde Jezus duidelijk maken dat Hij naar de wereld was gekomen om de mensen die in Hem geloven terug bij God te brengen. Zodat zij met God eeuwig zullen leven. Zodat de mensen na hun dood naar de hemel gaan. Daarvoor moest Jezus’ lichaam letterlijk gebroken worden. Het brood staat symbool voor Zijn marteldood die Hij op Goede Vrijdag onderging. Maar brood verwijst ook naar Zijn aanwezigheid, denk maar aan de wonderbaarlijke spijziging. Waarin Jezus brak daar ook het brood, zodat Hij van 5 broden 5000 mensen te eten kon geven.
Oftewel; Jezus is meer dan genoeg.

De drinkbeker wijn staat symbool voor het bloed dat vloeide toen Jezus werd gekruisigd. Dit was een offer voor God om de mensen vrij te maken van zonden.

Dat klinkt best moeilijk. Hoe kan bloed nu als offer worden gezien voor zonden?
Stel je voor: Je rijdt veel te hard en je krijgt een bekeuring van 100 euro. Die honderd euro is een straf voor wat jij misdaan hebt. Namelijk: te hard rijden.
Als je die 100 euro betaald is er niets aan de hand. Je mag gewoon auto blijven rijden. Doe je dit niet, dan wordt de boete steeds hoger en kan je zelf op een gegeven moment gevangen worden genomen omdat je niet betaald voor wat jij verkeerd hebt gedaan.

Nu deelt God geen bekeuringen uit, geen boetes voor het overtreden van Zijn wetten. Hoe erg je je best ook doet, je kunt niet aan Zijn wetten voldoen. Niemand, iedereen doet verkeerde dingen.
Maar God is heilig en perfect. Hij kan niet bij verkeerde dingen, dus kan je ook niet bij Hem komen. Hoe vervelend dat ook klinkt. Tenzij……

God stuurde Iemand die de boete voor alle mensen zou kunnen betalen. En dat is niet in geld uit te drukken. God stuurde zijn Zoon Jezus. Hij onderging de straf van alle mensen aan het kruis. Alles wat verkeerd was gegaan droeg hij op zijn schouders.

Op die manier werd de boete betaald en is er voor ons niets aan de hand. Tenminste als je jezelf maar beseft welk offer Jezus heeft gedaan voor jou.

Jezus wilde dit duidelijk maken bij dit laatste Avondmaal. Bij het eten van het brood mogen wij stilstaan bij het feit dat Jezus Zijn lichaam gaf zodat wij deel uit maken van Zijn Koninkrijk/ Zijn lichaam. Het drinken van de wijn staat voor het betalen van de boete die wij eigenlijk hadden moeten krijgen. Op die manier kocht Hij ons vrij.

Hoe raar het misschien ook klinkt dat wij het brood als Zijn lichaam eten en de wijn als Zijn bloed die wij drinken, het is een zeer krachtige symboliek.

Namelijk: Door met elkaar stil te staan bij Zijn leven, dood en opstanding krijgen wij Jezus in ons hart. In ons lichaam, zoals dat ook met voedsel gaat. Zodat ons lichaam kan groeien. Wij geloven dat mensen die in Jezus geloven na hun dood in de hemel komen. Maar dat is maar een deel van het geschenk van God. Want het is door Jezus’ offer dat de hemel nu al in de mensen kan komen. Daar staan wij bij stil als wij Zijn brood eten en wijn drinken.

Vind je het ook niet verwonderlijk dat Jezus na Zijn geboorte in een voerbak werd gelegd? Was dit een Goddelijke hint?

You may also like

Wat zoek je?

Storm

#Moltalk

Comments are closed here.

Over Arend

Arend

Arend

Arend is personal coach en interkerkelijk spreker die iedereen wil motiveren het beste uit zichzelf te halen door hen in contact te brengen met de Bijbel, Gods Woord.