Storm


Gisteren werd Nederland geteisterd door een storm die op sommige plaatsen zelf een orkaankracht bereikte. Daken waaide van huizen af, zeecontainers waaide om en vrachtwagen werden een speelbal van de wind. Helaas waren er ook doden te betreuren.
De Facebook pagina van dagelijkse broodkruimels plaatste een tekst uit Job 28 vers 25:

“Hij heeft bepaald hoe hard de wind moet waaien en hoe groot de wolken zijn”

Nu zal ik dit niet ontkennen maar in de context van de storm van gisteren die veel schade heeft berokkend en mensenlevens heeft gekost, vraag ik mij af of deze tekst wel passend is. Of misschien wel uit zijn verband gerukt. Want als je het hoofdstuk uit Job 28 leest gaat het niet over het natuurgeweld op zich waartoe God opdracht heeft gegeven. Vers 25 gaat daar in ieder geval niet over.
Het gaat erover dat de mens tot heel veel dingen in staat is om te maken, te breken en te onderzoeken. Hoe de mensen rijkdommen en schatten kan vergaren waar andere levende wezens geen weet van hebben. Slechts één ding is niet te koop volgens de schrijver van Job. Namelijk wijsheid.

God heeft in Zijn schepping alle natuurwetten en grenzen aangegeven. Die macht heeft God en zal Hij altijd hebben. Als ik het hoofdstuk lees was het God die als enige de wijsheid onderkende en haar kostbaar vond. En haar een plaats gaf om het zo aan de mensen uit te delen. Want God zegt:

“Weet je wat ware wijsheid is? Als jullie diep ontzag voor mij hebben.”

Job zit hier zelf in een storm van het leven. Hij verlangt, in het volgende hoofdstuk, terug naar de dagen waarin hij zich beschermt voelde door God. Zelfs in het donker werd ik door Licht omringd.
Job zit letterlijk in zak en as. Alles wat hij bezat was, met de goedkeuring van God, door Satan afgenomen. Zijn vee, rijkdom en kinderen. Job ziet het niet meer zitten, toch blijft God naar hem omzien en zal zorgen dat hij alles dubbel en dwars terugkrijgt. Niet door allerlei verzekeringen die de schade zal dekken, maar om dat kleine beetje wijsheid dat nog in zijn hart leefde. Want aan het eind van het boek Job is God een God van herstel. Zo mogen wij Zijn handen en voeten zijn.

Hoe gaan wij daarmee om als kerk als er een storm heeft gewoed? Zijn wij reddingswerkers die de (spreekwoordelijke) straat opgaan om de wegen weer begaanbaar te maken en schade te herstellen? Mensen die in zak en as zitten te zien en te bemoedigen en te helen? En zijn wij in staat je eigen geleden schade door een storm van het leven te onderkennen en kunnen we daarmee bij iemand terecht, die deze wijsheid in pacht heeft?

Tags: , ,

You may also like

Comments are closed here.

Over Arend

Arend

Arend

Arend is personal coach en interkerkelijk spreker die iedereen wil motiveren het beste uit zichzelf te halen door hen in contact te brengen met de Bijbel, Gods Woord.