Road to Sumba


 

Ik ben al een aantal keren bij een Marathon geweest, om mensen aan te moedigen. Maar nu ben ik zelf druk aan het trainen om er zelf een te gaan doen, in Indonesië. Op het eiland Sumba hoop ik namens de 4e Musketier een marathon te gaan lopen voor het goede doel Compassion.

Dat is een extreme uitdaging en dat ben ik mij ook bewust. Want naast dat het een uitputtingsslag in de hitte zal zijn, ben ik ook de uitdaging aangegaan om het extreme sponsorbedrag van 10.000 euro in te zamelen.

Alles bij elkaar lijkt dat bijna onmogelijk. Toch ben ik het van plan.
Afgelopen dinsdag mocht ik tijdens de koffieochtend in de kerk vertellen over mijn avontuur en een bedrag in ontvangst nemen dat zij hadden gespaard voor Compassion.

Iemand vroeg mij: “waarom leg jij jezelf deze zware opdracht op?”  Met andere woorden:” Je kan toch ook gewoon thuis blijven en het geld storten?”

Nu zou je het misschien niet verwachten maar ik heb mijzelf die vraag tijdens de trainingen ook vaak gesteld: ‘Waarom doe ik dit in Godsnaam?’

Dit bleek een vraag en een antwoord ineen te zijn! Waarom doe ik dit? Ik doe het in Gods naam. Als ik verhalen hoor over al het onrecht en alle pijn wat die kinderen in derde wereld landen moeten doorstaan, raakt dat mijn hart. Ik kan op de bank blijven zitten maar daar wordt de wereld niet beter van. We kunnen al het ingezamelde geld opsturen zodat op Sumba een Compassion project opgestart kan worden.

Dit maakt nu juist het verschil als die kinderen daar zien dat een groep van ruim 100 mannen en vrouwen een jaar naar zo’n Muskathlon toe hebben geleefd. Door fondsen te werven en door training. Dat wij ons leeg zweten in de hitte tijdens die tocht. Dat moet een impact hebben. Kinderen die geen toekomst hebben, zien mensen iets extreems doen om hen wel een toekomst te kunnen geven.

Wat zou dat met mij doen als ik in zo’n armoedige situatie zou zitten en iemand rent voor mij een Marathon? En dat er naast mij nog 9 vriendjes, door dat rare idee, ook naar school kunnen en hoop krijgen op een toekomst.

Ik geloof dat wij als christenen een verschil kunnen maken. God spreekt daar vaak over in de Bijbel. Denk maar aan Jesaja 58 vers 6-8:

 

Is dit niet het vasten wat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken?
Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de Heer vormt je achterhoede.

God roept ons op om in beweging te komen. Om op plaatsen waar het donker is het Licht van de Dageraad door te laten breken.
Daarom doe ik het. En helpt u mee? Ik voel mij gezegend dat er zoveel mensen de handen uit de mouwen hebben gestoken door allerlei activiteiten en evenementen te organiseren om geld op te halen. De 10.000 euro is binnen maar we mogen verder gaan naar de 11.000 euro. Want iedere 1000 euro kan een kind uit de armoede bevrijden. Ik geloof dat God zijn zegen hierover uitspreekt. Eigenlijk is Hij de grootste sponsor.

Voor mij blijft het trainen, trainen, trainen om kinderen te redden uit de uitzichtloosheid. Als ik dat voor ogen hou zal ik Zijn gerechtigheid mogen volgen en is Hij mijn achterhoede.

 

You may also like

Wat zoek je?

Storm

#Moltalk

Comments are closed here.

Over Arend

Arend

Arend

Arend is personal coach en interkerkelijk spreker die iedereen wil motiveren het beste uit zichzelf te halen door hen in contact te brengen met de Bijbel, Gods Woord.