Privacyverklaring

Privacy verklaring en statement.

New Season Coaching, gevestigd aan de Zoetemanring 14, 3214GA te Zuidland, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals hieronder vermeld.

Contact gegevens:
website: https://www.newseason-coaching.nl
e-mail:    info@newseason-coaching.nl

Telefoon: 0181-774088

Missie New Season Coaching:
New Season Coaching heeft als missie dat iedereen zijn/haar plaats in mag nemen op de plek die God voor hen bestemd heeft. Dat je mag leven, puur zoals jij bent! Dit proces is helaas niet vanzelfsprekend. Tijdens het leven kunnen mensen vastlopen, door bijvoorbeeld pijn, verdriet, verlies of afwijzing. New Season Coaching helpt mensen door dit proces heen zodat zij in hun kracht mogen gaan staan. Als mensen in hun kracht staan doordat ze hun talenten, passies en kwaliteiten, leren benutten dragen zij bij aan een duurzame wereld waarin Gods liefde zichtbaar wordt. New Season Coaching helpt bij het ontdekken en inzetten van die unieke vaardigheden om zo mensen tot bloei te laten komen.

Visie:
New Season Coaching gelooft dat ieder mens uniek is en mag zijn wie hij is. Door als mens in balans te zijn ten opzichte van al zijn taken en bezigheden zal hij vrucht dragen en bijdragen aan een betere samenleving.

Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens die New Season Coaching verwerken zijn:

  • Voor- achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die verwerkt worden.
New Season Coaching levert diensten waarin sprake is van persoonlijke coaching en counseling. Hierbij is een vertrouwensband tussen coach en coachee belangrijk. De website www.newseason-coaching.nl alsmede het contactformulier is uitsluitend bedoeld om in contact te komen. De gegevens worden opgeslagen om de diensten te kunnen leveren. Mocht het zo zijn dat een persoon die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt zal de ouder of verzorger van deze persoon toestemming moeten geven voor het eventuele vervolg op het gebied van een coaching traject. Indien dit niet het geval is wordt het contactformulier verwijderd, zo worden de contactgegeven niet onnodig opgeslagen.

Wat is het doel en op welke grondslag verwerkt New Season Coaching persoonsgegevens?
New Season Coaching verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Het (eventueel) verzenden van een nieuwsbrief of folder;
  • Om u telefonisch of per e-mail te kunnen bereiken indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om u te kunnen informeren bij wijzigingen van diensten of annulering van diensten;
  • New Season Coaching verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is, denk hierbij aan gegevens die nodig zijn voor het doen van belastingaangifte.

Hoe lang worden persoonsgegeven bewaard?
New Season Coaching bewaard de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, of niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?
New Season Coaching verstrekt uitsluitend persoonsgegevens als nodig is, bijvoorbeeld bij doorverwijzing of vervolgtraject bij een andere hulpverlener. In zo’n geval zal u zelf uitdrukkelijk toestemming moeten geven om de persoonsgegevens te verstrekken. Een ander geval van het verstrekken van persoonsgegevens is wanneer New Season Coaching hiertoe wettelijk tot verplicht wordt.

Website:
New Season Coaching maakt geen gebruik van Cookies of andere vergelijkbare technieken om eventuele persoonsgegevens te verzamelen.

Kunt u uw gegevens aanpassen, inzien of laten verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om de door u gegeven toestemming tot het verwerken van uw gegevens in te trekken of er bezwaar tegen te maken dat New Season Coaching uw persoonsgegevens verwerkt. U kunt dit dan kenbaar via e-mail, telefoon of in persoon.

U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek in kan dienen om uw persoonsgegevens waar New Season Coaching over beschikt, in een computerbestand of andere wijze, naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

Een verzoek tot aanpassen, inzien of laten verwijderen zal over het algemeen in een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Mocht dit niet het geval zijn en u het verzoek of bezwaar middels een e-mail indient, zal New Season Coaching controleren of u daadwerkelijk degene bent die het verzoek of bezwaar heeft gedaan. Hierbij kunnen wij vragen om een legitimatiebewijs. Mocht u dit verzoek krijgen maak dan een kopie van uw rijbewijs of paspoort. Zorg dat u voor het verzenden de kopie bewerkt door de pasfoto, BSN-nummer, MRZ (machine readable zone), en paspoortnummer zwart te maken. Dit is uitsluitend voor bescherming van uw privacy. New Season Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, reageren op uw verzoek.

New Season Coaching wil u wijzen op het feit dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, Autoritiet Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot slot:
New Season Coaching neemt de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens serieus. En neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd worden neem dan contact op.