Point of no return!


JezusLiefde

Vandaag is het Goede Vrijdag. ‘Goede’ Vrijdag? Hoe kan de sterfdag van Jezus nu als goed bestempeld worden? Wie The Passion of the Christ, Ben Hur of andere films omtrent de dood van Jezus heeft gezien, moet toch een andere invulling geven aan deze dag in plaats van deze goed te noemen?

Toch noemen wij de vrijdag voor Pasen, Goede Vrijdag. Maar waarom nu precies?
Het is de dag waarop God zijn Zoon Jezus aan het kruis liet sterven, als offer voor alle zonden die de mensen hebben begaan.
Hoeveel pijn het God ook deed, Hij zag dat het goed was. Dat het Goed was om dit ongelofelijk zware offer te brengen om de mensen vrij te kopen van de vloek die zonden heet.
God is liefde, Zijn liefde gaat zoveel verder dan wij kunnen bevatten. In 1 Korintiërs 13 staan de eigenschappen van de liefde beschreven:

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. (1 Korintiërs 4 t/m 8a)

In de maatschappij waarin wij vandaag de dag leven zijn de beschreven eigenschappen niet echt de ingrediënten voor een veilig leven. Je bent, als je deze eigenschappen hebt, hartstikke kwetsbaar. Je zult op moeten komen voor je eigen hachie, hard werken en goed geld verdienen, een roddel op zijn tijd moet kunnen en wij kijken maar wat graag naar het verdiende loon van de ander.

Dat de liefde kwetsbaar is zien wij in Jezus die aan het kruis hangt. Gemarteld, uitgeput en snakkend naar adem.

De moordenaar die naast Hem aan het kruis hing besefte heel goed wie er naast hem hing. Hij zag de Liefde, kwetsbaar en teer aan het kruis hangen. Geduldig en vol goedheid. Zonder afgunst en ijdel vertoon, zonder zelfgenoegzaamheid. Niet grof of zelfzuchtig, niet boos en rekende niemand het kwaad aan.

Jezus is Zijn Naam die in alles volhardde.

De moordenaar nam het voor Hem op, terwijl de anderen hem bespotten. De moordenaar had zijn leven overzien en schrok zich lam. Wat hij zijn leven lang gemist had, de Liefde, zag hij naast hem aan het kruis hangen. De moordenaar zag die Liefde, die nooit vergaat, in Jezus Christus. Hij betekende voor de moordenaar: ‘The point of no return.’ Kiezen om in Jezus en zijn Liefde te geloven. Hij vroeg Jezus om aan hem te denken als Hij in zijn Koninkrijk zou zijn.

Jezus’ antwoord was: Jij zal met mij in het Paradijs zijn.

Met die belofte mogen wij ook leven. Gelovend in een liefde vergaat nooit! Want dat is waar het om draait: Hoop, geloof en liefde. Maar het allerbelangrijkste is de Liefde.

(bron afbeelding: www.dagelijksebroodkruimels.nl)

You may also like

Comments are closed here.

Over Arend

Arend

Arend

Arend is personal coach en interkerkelijk spreker die iedereen wil motiveren het beste uit zichzelf te halen door hen in contact te brengen met de Bijbel, Gods Woord.