BARABBAS VRIJ!


In deze stille week staan wij stil bij het lijden en sterven van Jezus die de zonden van de
mensen op zich nam om de mensen die in Hem geloven te bevrijden. Maar deze week was alles behalve stil. De aanslagen in Brussel raakten niet alleen de slachtoffers en nabestaanden. De hele wereld werd (wederom) in het hart geraakt. Weer een bloedige aanslag, waarvan de beelden wereldwijd vertoond werden. De mensheid wordt angst aangejaagd en de maatschappij ontwricht.

Wat is hier aan de hand?

‘Heer, ik begrijp het niet zo goed. We hebben Kerst nog maar net gevierd en nu is het alweer Pasen. Ik heb in Uw bijbel gelezen over Jezus die in de synagoge onderwijs gaf. Die vertelde dat de woorden die Jesaja had gesproken nu in vervulling zouden gaan. Gevangenen zou Hij vrij maken. Ik las de woorden dat U de wereld zo lief had dat U uw Zoon naar de wereld stuurde, zodat iedereen die in hem gelooft gered zou worden. Dat Jezus naar de aarde gekomen is om de mensen te redden niet om te oordelen. En nu dit weer, weer een aanslag.

En dan wordt het nog gekker. Als ik het Paas evangelie lees komt er opeens een nieuw persoon op het toneel en zijn naam is Barabbas. Jezus staat terecht en verdient voor dit offer toch wel een hoofdrol? Alle aandacht op Hem? Maar alle vier de evangelisten vinden het nodig om een terrorist bij naam te noemen. Barabbas, een opstandeling, een moordenaar, een terrorist!
Hij staat naast Jezus op het podium. Verwikkeld in een welles-nietes spel tussen de mensen en Pilatus.

Zouden de mensen over 2000 jaar ook nog de namen weten van de terroristen van deze tijd? De mensen zouden dan toch zeker ook niet om de vrijlating van de terroristen schreeuwen in plaats van Jezus zoals ik dat in de bijbel lees? Jezus in plaats van hen!’

‘Kind, geef jij hier nu zelf niet zojuist het antwoord? Jezus in plaats van hen? Mijn plannen zijn niet jullie plannen en Mijn wegen zijn niet jullie wegen. Waren het de mensen die Barabbas bevrijdde of was Ik het die Jezus vasthield en Barabbas liet gaan?
Had Ik Barabbas moeten laten kruisigen en Jezus laten leven?
Dat zegt misschien jouw hart, maar Ik ben groter dan jouw hart.
Ik weet alles en Jezus wist dat ook toen Hij naast Barabbas op het podium stond.
Hij was het die de gevangene vrijliet, zoals gezegd. Mijn liefde was het die hem vrijliet.
Ik hou van de wereld en heb Jezus gestuurd om de mensen te redden zodat zij niet meer aangeklaagd zullen worden om de verkeerde dingen die zij gedaan hebben. Die jij gedaan hebt.

Nu is het Barabbas die hier beroemd wordt. Zijn verkeerde daden zorgden ervoor dat hij voor de rechter werd gesleept.  Maar wees eens eerlijk, had jij daar ook niet kunnen staan als alles aan het Licht zou komen?
Jezus’ dood en opstanding is Mijn ultieme uiting van liefde voor iedereen, voor jou, voor de kerk voor ieder mens. Iedereen! Dus ook voor Barabbas.

Nogmaals, het waren niet de mensen die Jezus vasthielden. Hij was het die op de plaats van Barabbas is gaan staan, in jouw plaats is gaan staan. Dat is wat Hij deed en dat is wat Hij doet. Gevangenen bevrijden, dat geldt voor iedereen die het wil horen en geloven, dat de prijs is betaald. Dat de kettingen van gevangenschap zijn losgemaakt. Ik hoor je, ‘ja maar…?!’
Of Barabbas door de vrijlating tot bekering is gekomen? Dat weet jij niet, maar is dat relevant?

Het gaat vandaag om jou, geloof jij dat Mijn Zoon jouw straf gedragen heeft, dat Ik je Vader ben die van jou houd niet om wat je hebt gedaan maar om wie jij bent, Mijn kind.’

Het zet mij weer even met beide benen op de grond. Met een mond vol tanden. Het is toch een stille week!

You may also like

Meen je dat nou?!

Easy Company

Zet je schrap!

Comments are closed here.

Over Arend

Arend

Arend

Arend is personal coach en interkerkelijk spreker die iedereen wil motiveren het beste uit zichzelf te halen door hen in contact te brengen met de Bijbel, Gods Woord.